Palvelullistaminen rakennusliikkeessä


Meidät suomalaiset on perinteisesti totuttu näkemään kehittämässä teknologisesti erinomaisia tuotteita, joiden kaupallistamisessa ja palvelullistamisessa emme ole parhaimmillaan. Samaan aikaan tapa asua, liikkua, syödä ja tehdä liiketoimintaa ovat muuttuneet viimeisten vuosien aikana. Uusi käytännön arki perustuu omistamisen sijaan yhä enemmän palveluiden käyttämiseen.

Trendi on havaittavissa myös rakennusalalla, jossa muuttuneet asiakas- ja käyttäjätarpeet ovat ohjanneet rakennusyrityksiä toiminaan entistä asiakas- ja palvelulähtöisemmin. Rakennusalalla muutos on tarkoittanut vaihtoehtoisten urakkamuotojen lisääntymistä perinteisen kilpailu-urakoinnin rinnalle. Uusissa urakkamuodoissa yritys tulee hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja voi jatkaa mukana koko rakennuksen elinkaaren ajan. Rakennusyritys tarjoaa lopputuotteen sijaan palvelun tai ratkaisun, tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Rakennusliiketoiminnassa on siirrytty kohti palvelukeskeisempää toimintatapaa. Rakennusyritykset ovat huomanneet myös asiakaslähtöisen ajattelun tuomat edut ja hyödyt. Toiminnan nähdään kehittävän rakentamisen laatua, mutta myös tarjoavan merkittävää kilpailuetua. Parhaimmat yritykset osaavatkin hyödyntää omaa osaamistaan auttaakseen asiakkaitaan menestymään.

Parempi asiakastyytyväisyys johtaa parempaan tuottavuuteen ja pitkäkestoisempiin asiakas- ja kumppanuussuhteisiin. Kehittämällä omaa palvelukonseptia on mahdollista saavuttaa kilpailuetua, differoitua liiketoiminnassa, jolloin toisten on vaikeampi kopioida sitä. Rakennusliike Tikakoskella on päiväkotien sekä palvelutalojen KVR-urakoinnista lähes kymmenen vuoden vahva kokemus ja osaaminen, avaimet käteen periaatteella. Yritys on toteuttanut tuhansia uusia hoitopaikkoja sekä varhaiskasvatuksen että hoivan sektoreille, eri puolille Suomea.

Viimeisien vuosien aikana yritys on kehittänyt Terve päiväkoti -konseptin, jonka ytimessä on puhdas sisäilma, tilojen muunneltavuus sekä energiatehokkuus. Konsepti sai tuoreeltaan positiivisen vastaanoton niin asiakkailta, kiinteistösijoittajilta kuin Suomen kunniltakin. Työ paremman yhteiskunnan puolesta jatkuu. Tulemme kehittämään asumisen ja hoivarakentamisen palvelukonsepteja entistä halutummaksi palvelemaan kasvavan markkinan tarpeita, asiakkaita kuunnellen.

Aloitin Rakennusliike Tikakoskella palvelujohtajana helmikuun alussa ja haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki uudet ja nykyiset asiakkaat.


Rakentavin terveisin


Antti Kurkela

Palvelujohtaja


AKU.jpg

  • Tilaajavastuu
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Rakennusteollisuus
  • Rala-pätevyys