Byggande av förskolor

Vi bygger kostnadseffektivt förskolor enligt kontrakt på nyckelfärdiga anläggningar.

  • slide
  • slide
  • slide

Förskolan som ett barn går till och utbildning i tidig ålder är extremt viktiga i barnets liv. På förskolan leker barn och lär sig nya saker. I bästa fall tillhandahåller förskolan en naturlig och trygg miljö för barn och vuxna.

Förskolepersonalen stödjer barnens utveckling och ansvarar för den dagliga verksamheten. Vid planeringen av en förskola, överväger vi säkerheten och komforten för barn i olika åldrar, personalens behov, förskolans storlek och specifika krav som varje förskola kan ha.

Funktionella, högkvalitativa lokaler garanterar att barnen känner sig hemma på förskolan. En trygg miljö, ren inomhusluft, energieffektivitet och hållbarhet är viktiga utgångspunkter för vår planering.

Tikakoski har lång erfarenhet av att bygga olika typer av förskolor i olika storlekar. Vi har byggt förskolelokaler för mer än tusen barn runt om i Finland.

  • Tilaajavastuu
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Rakennusteollisuus
  • Rala-pätevyys