Byggandet av vårdhem

Vi bygger kostnadseffektivt vårdhem enligt kontrakt på nyckelfärdiga anläggningar.

  • slide
  • slide
  • slide

Vi bygger olika typer av vårdhem, serviceboenden och gruppboenden för att tillgodose både den privata och offentliga sektorns behov. Vi är flexibla och snabba och vi besitter gedigen kunskap om behov inom detta område.

Vi tar hänsyn till tjänsteleverantörernas och kundgruppernas särskilda behov och arbetssätt. Erfarenheten som vi redan har förvärvat genom att bygga vårdhem och serviceboenden, samt formgivningsförvaltningen av vårdinrättningar som kan inhysa 700 patienter, ger oss kunskapen att bygga anläggningar med de funktioner som tjänsteleverantörerna behöver för att utveckla och upprätthålla kundernas och personalens välbefinnande.

Vi ger dem möjligheten att njuta av varandras sällskap i en bekväm miljö.

  • Tilaajavastuu
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Rakennusteollisuus
  • Rala-pätevyys