Kvalitetstänkande

Funktionella, högkvalitativa lokaler garanterar en god boende- och arbetsmiljö. Ren inomhusluft, energieffektivitet och hållbarhet är viktiga utgångspunkter för vår planering. Människan är kärnan för högkvalitativ planering.

Oftast fastställs byggnadskostnaderna i projektets planeringsfas. Förutom kostnader, bör underhålls- och utnyttjandekostnader under anläggningarnas hela livslängd övervägas, liksom deras konvertibilitet.  • Tilaajavastuu
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Kasvuyritys
  • Rakennusteollisuus
  • Rala-pätevyys